Highland Games 2019 - Kwb Machelen

Menu
Menu
Ga naar de inhoud
5de Highland Games
      zondag 19 mei 2019
start om 13u (Clans worden verwacht vanaf 12u)
Kwb Machelen organiseert op zondag 19 mei aanstaande de 5de Highland Games in het Gemeentelijk Park, gelegen aan de heirbaan te Machelen (nabij vrijetijdssite Bosveld, hier vind je voldoende parking). De Highland Games start om 13u, de clans worden verwacht vanaf 12u! Einde is voorzien om ongeveer 18u!
De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit de hooglanden van Schotland. Nog steeds worden er ieder jaar Highland Games gehouden, tegenwoordig ook buiten Schotland zoals hier in Machelen en dit voor de 5de keer. De Highland Games bevat diverse spelen die door de clans moeten uitgevoerd worden.  Clans zijn groepen bestaande uit minimaal 5 personen en maximaal 8 personen.  Elke Clan heeft een kapitein, deze persoon mag bij ons ook deelnemen aan de spelen. Boomstam werpen, kapitein dragen, ton rollen enz... behoren tot de spelen én worden aangepast aan de deelnemers want aan deelnemen staat geen leeftijd.  Iedereen kan en mag deelnemen, enigste vereiste is dus een Clan te vormen zoals hierboven beschreven.  De Highland Games in Machelen staan dus open voor iedereen: jong en oud.  De spelen worden dan ook in klassen ingedeeld: jeugd, dames, heren en gemengd.  Wil je ook deelnemen?  Stel dan jouw clan samen en schrijf je in, doe het vandaag nog.  Deelnemen heeft ook een prijs, namelijk € 30 per clan, maar hier steun je wel de 2 goede doelen die hieronder worden voorgesteld.  Dus jij beleeft plezier aan een familiale dag en de goede doelen kunnen hun werking aangenaam verder zetten.  Bovendien als je je inschrijft voor 1 mei krijg je een consumptiekaart twv € 15, omdat we ook denken aan de kas van de jeugdverenigingen komen wij hen tegenmoet met een consumptiekaart van € 20.  Een consumptiekaart bevat drank en versnapering twv de aangeboden waarde!
Dus... niet twijfelen en gewoon meedoen én een mooie, plezante dag beleven...

De kleine lettertjes: Het reglement
De clans zijn samengesteld uit minstens 5 pers. en maximaal 8 pers. inclusief de kapitein. Bij het uitvallen van één of meerdere personen van een clan moet deze het doen met de resterende deelnemers. Gemengde clans dienen steeds bij elke spel een dame in te zetten, aan te raden is dat elke gemengde clan tenminste 2 dames in hun clan hebben zodat iedere dame op tijd kan uitrusten, maar men is hier vrij in om daar zelf over te beslissen.  Als je je hebt ingeschreven zal je een week voor aanvang van de spelen alle informatie toegestuurd krijgen via email.
De volgorde van uitvoering van de proeven wordt door loting bepaald. De scheidsrechters hebben het recht iemand uit te sluiten bij het niet naleven van het reglement.
Het spreekt voor zich dat elke actie die iemand anders in gevaar brengt, bestraft wordt met uitsluiting. Men mag bij geen enkel onderdeel over de werplijn komen.  Ook dit wordt bestraft met uitsluiting van de worp.  Deelnemers die onder invloed van alcohol zijn kunnen door de scheidsrechters ten allen tijde uit de wedstrijd verwijderd worden. Bij onvoorziene wendingen in het spel beslist de jury over het verdere verloop.

Inschrijven: Vul onderstaand formulier in, stort daarna € 30 (bedrag per clan) op IBAN nr.: BE92 7865 6223 5323 van KWB Machelen mét vermelding van de naam van je clan.  Alvast onze dank.


De opbrengst gaat naar de volgende twee goede doelen van dit jaar:

vzw fantASStisch

FantASStisch is een vereniging die vrijetijdsactiviteiten aanbiedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ASS en een (rand)normale- tot hoogbegaafdheid. Dit steeds in een fijn kader én met professionele en ervaren begeleiding.
Van kinderen en jongeren met autisme en een (rand)normale begaafdheid wordt vaak verwacht dat zij meedraaien in het 'regulier vrijetijdscircuit'. Dit is echter niet voor iedereen haalbaar.
Hier wil fantasstisch op inspelen en werkt voor hen een vrijetijdsaanbod op maat uit.
Voor meer info klik op de logo

vzw Dolm

Dolm is een centrum dat hulp biedt aan kinderen met leermoeilijkheden.
Ons team van universitair opgeleide orthopedagogen zorgt voor de begeleiding.
Wij werken samen met de ouders, de school en het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Daarnaast eveneens met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de huisarts,logopedist,  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, ….

Doelstelling?
Dolm richt zich tot alle kinderen en jongeren met leermoeilijkheden ongeacht hun sociale status.
Na individueel onderzoek volgt, indien nodig, een begeleiding op maat van het kind.
Het tarief van de begeleiding wordt bepaald door het nettogezinsinkomen.
Zo bieden wij ook de sociaal zwakkeren uit onze maatschappij gelijke onderwijskansen.
Voor meer info klik op de logo
Met dank aan onze hoofdsponsors:


Ook dank aan al onze sponsors dewelke in het programmaboekje gaan verschijnen.
Wens U ook sponsor te zijn van deze Highland Games?  Neem contact op met ons via mail  opbrengst gaat naar de 2 goede doelen!
Wij danken ook Femma, Gemeente Machelen-Diegem en de vrijwilligers voor hun helpende handen...

 Jeugd
 Dames
 Heren
 Gemengd
Inschrijven kan tot en met zondag 12 mei 2019© Kwb Machelen 2019
Terug naar de inhoud